Banner 5
BACH LIÊN TRÀ W/TAG (100 TEA-BAG)

BACH LIÊN TRÀ W/TAG (100 TEA-BAG)
Available: 200
Price:$23.00 /Box
Quantity:

  • Description
  • Review
BACH LIÊN TRÀ W/TAG (100 TEA-BAG)

Bạch Liên Trà là loại trà độc đáo bảo vệ sức khỏe hữu hiệu nhất. Bạch Liên Trà được bào chế tại Hoa Kỳ. 100% dược thảo thiên nhiên - Kích thích tiêu hóa và tiêu thải mỡ thừa - Tinh khiết, đúng tiêu chuẩn vệ sinh. Bổ Gan – Tống Độc - Dễ sử dụng, chế nước sôi vào là uống được ngay.

*Seasons tea has anlgesic, antiallergic properties. It may help to lower level of cholesterol and triglycerides in blood, lowers blood pressure, insomnia and anxiety.

*Information and statements contained herein have not been evaluated by the Food and Drug Administration and are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Customer Also Buy
LIVER AID
NT BLT-100
Bach Lien Tra USA W/Tag
STRONG KIDNEY


There are no review on this products.