Banner 5
LIVER AID

LIVER AID
Available: 0
Price:$30.00 /bottle
Quantity:

  • Description
  • Review
Mát gan, giải độc.Tiểu nóng, tiểu gắt
Mụn nám, da ngứa.Suy nhược vì huyết trắng.
Hóa giải độc tố và chất ni-cô-tine do nghiện-ngập lâu năm.

“LIVER AID - Tươi mát lá gan.”

LIVER AID
-Liver detoxification -Nutritional support for health liver function
-Helps detox blood impurities causing acne and itches.
-Promotes Urinary Health -Liver and Nicotine Detox for long time additcts.

LIVER AID “ Liver Tonics”
Customer Also Buy
STOMA Calm – ÐAU BAO TU
Bach Lien Tra USA


There are no review on this products.